ПОВЕРИТЕЛНОСТ
САНСКРИТ гарантира винаги сигурността на своите клиенти. Преводачите и служителите на фирмата подписват клетвени декларации и договори за поверителност, което ги задължава да не разпространяват на трети лица информацията, съдържаща се в преведените от тях материали.