УСЛУГИ
ПИСМЕН ПРЕВОД
Професионален езиков превод на специализи-
рани текстове. Официален превод на публични и частни документи.
Работни езици:
български, английски, немски, френски, италиански, испански, португалски, руски, украински, румънски, гръцки, турски, казахски, полски, унгарски, сръбски, хърватски, словенски, македонски, чешки, словашки, датски, шведски, норвежки, исландски, естонски, латвийски, литовски, нидерландски, фински, арабски, арменски, албански, грузински, японски, китайски, корейски, виетнамски, иврит...
СРОКОВЕ:
Обикновена услуга
до 7 стандартни стр./ден
Експресна услуга
над 8 стандартни стр./ден
УСТЕН ПРЕВОД В РАЗЛИЧНИТЕ МУ ФОРМИ
Консекутивен превод
препоръчителен срок за заявка 2 работни дни
Симултанен превод
препоръчителен срок за заявка 2 работни дни
 
   
Съпровод в страната и чужбина
препоръчителен срок за заявка 7 работни дни
Устен превод от текст, превод по телефон и др.
Допустими са изключения при невъзможност от Ваша страна да осигурите необходимото време за подготовка.
  ЗАВЕРКИ И ЛЕГАЛИЗАЦИИ
Заверка и легализация на документи от български институции и чуждестранни представителства в страната.
    СРОКОВЕ: Срокът се определя в зависимост от вида документ. За безплатна консултация и справка за конкретен документ, не се колебайте да се свържете с нас.
  ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ
Сътрудничество при участие в процедури за възлагане на обществени поръчки. Консултация за изготвяне на документи, необходими за България и чужбина. Сканиране, компютърен набор и печат, копирни услуги, оформление на изходни текстове, редакция.