Санскрит гарантира винаги сигурността на своите клиенти

Преводачите, редакторите и служителите на агенцията подписват клетвени декларации и договори за поверителност, което ги задължава да не разпространяват на трети лица информацията, съдържаща се в преведените от тях материали.