Агенцията ни е специализирана в извършване на писмени, устни преводи и други езикови услуги

Ние предлагаме

ПИСМЕН ПРЕВОД

Този вид превод се извършва от преводачи, притежаващи компетентност, която позволява да се превеждат текстове на изискваното равнище, и способност да се разбира езикът на оригинала и да се владее в тънкости езикът на превода. Преводаческият екип на Санскрит е сформиран от личности, които освен преводачи са и практикуващи лекари, инженери, юристи, университетски преподаватели и икономисти.Преди да бъде предаден на възложителят, преводът се проверява от различен от преводача редактор експерт.Преводът обикновено се предава на електронен носител, а при необходимост може да бъде предоставен и като официален превод. Превод на публични и частни документи с подпис на преводач, т. нар. „официален превод“. Преводът с подпис на преводач се извършва от преводачи, одобрени от дирекция „Консулски отношения“ на МВнР, за да бъде признат от съответните институции в държавата по предназначение. Санскрит разполага с над 110 регистрирани преводачи, повечето от които имат 30-годишен преводачески опит.Извършеният превод се проверява от различен от преводача редактор и/или коректор.Клиентът получава правилно оформен превод съобразно изискванията на Министерство на външните работи — отпечатан на наша бланка, подписан от преводача и носещ печата на агенцията ни като оторизирана от Министерство на външните работи. В зависимост от изискванията, които сте получили за представянето на съответния документ със заверен превод, преводът се скачва с документа в оригинал или с негово копие.

Когато се изисква да представите документ, издаден в България и предназначен за ползване в чужбина, със заверен превод, извършеният превод се заверява от сектор „Легализации и заверки” в отдел „Административно обслужване на гражданите” на дирекция „Консулски отношения” на Министерството на външните работи на Република България. Самият издаден документ обаче следва да бъде допълнително оформен по определен начин, поради което ви препоръчваме да се консултирате се нас безплатно още преди да поискате издаването му от съответната институция, за да бъде приет за заверка от съответната заверяваща институция. За получаването на тази заверка не е задължително да използвате услугите на преводаческа агенция, но е оправдано, ако искате да спестите време, да избегнете формалностите и да сте спокойни, че няма да ви върнат, защото не сте изпълнили някое от изискванията, с които ние сме запознати. Когато се изисква да представите документ, издаден в чужбина и предназначен за ползване в България, със заверен превод, подписът на преводача се удостоверява от български нотариус. Тази заверка не може да получите сами, тъй като се изисква преводачът да положи подписа си под извършения от него превод пред нотариуса.

албански, английски, арабски, арменски, беларуски, босненски, български, виетнамски, гръцки, грузински, датски, естонски, иврит, исландски, испански, италиански, казахски, киргизки, китайски, корейски, латвийски, литовски, македонски, молдовски, немски, нидерландски, норвежки, персийски, полски, португалски, румънски, руски, санскрит, словашки, словенски, сръбски, турски, украински, унгарски, урду, френски, фински, хинди, хърватски, чешки, шведски, японски.

обикновена услуга (до 6 стандартни страници/ден)
бърза услуга (от 7 до 10 стандартни страници/ден)
експресна услуга (над 10 стандартни страници/ден)

УСТЕН ПРЕВОД В РАЗЛИЧНИТЕ МУ ФОРМИ

Симултанен превод (едновременен, синхронен, при който говорещият не прави паузи за превеждащия, а двамата говорят едновременно, като преводът следва с известно отместване във времето)
Препоръчителен срок за заявка: 4 работни дни.Осигуряване на необходимите за симултанния превод специални технически средства за безпроблемно провеждане на конференции, семинари, работни срещи и др.
Допустими са изключения при невъзможност да ни осигурите необходимото време за подготовка.

Консекутивен превод (последователен, при който говорещият и превеждащият се редуват).Препоръчителен срок за заявка: 2 работни дни.
Допустими са изключения при невъзможност да ни осигурите необходимото време за подготовка.

албански, английски, арабски, арменски, беларуски, босненски, български, виетнамски, гръцки, грузински, датски, естонски, иврит, исландски, испански, италиански, казахски, киргизки,
китайски, корейски, латвийски, литовски, македонски, молдовски, немски, нидерландски,норвежки, персийски, полски, португалски, румънски, руски, санскрит, словашки, словенски,сръбски, турски, украински, унгарски, урду, френски, фински, хинди, хърватски, чешки, шведски, японски.

Съпровод в страната и чужбина
Препоръчителен срок за заявка: 7 работни дни
Устен превод от текст, превод по телефон и др.
Допустими са изключения при невъзможност да ни осигурите необходимото време за подготовка.

ЗАВЕРКИ И ЛЕГАЛИЗАЦИИ

Документите, предназначени за ползване в чужбина, следва да бъдат допълнително оформени по определен начин, за да бъдат заверени от съответната институция, поради което ви препоръчваме да се консултирате нас безплатно още преди да поискате издаването им. Освен това ние сме наясно с реда за легализиране на документи и други книжа, т.е. кой документ от коя институция се заверява. За получаването на тази заверка не е задължително да използвате услугите на преводаческа агенция, но е оправдано, ако искате да спестите време, да избегнете формалностите и да сте спокойни, че няма да ви върнат, защото не сте изпълнили някое от изискванията, с които ние сме запознати. Ако все пак решите да заверите сами документа си, ще ви насочим към правилната институция и ще ви уведомим за нейните изисквания, такси и срокове.
ТАКСА: Определяме таксата си за заверка и легализация според вида на документа и срока.
СРОК: Срокът се определя в зависимост от вида на документа. За безплатна консултация и справка за конкретен документ, не се колебайте да се свържете с нас.

Извършване на преводи с нотариално удостоверен подпис на преводача.

Когато се изисква да представите документ, издаден в чужбина и предназначен за ползване в България, със заверен превод, подписът на преводача се удостоверява от български нотариус. Тази заверка не може да получите сами, тъй като се изисква преводачът да положи подписа си под извършения от него превод пред нотариуса.
ТАКСА: Определяме таксата си за нотариално удостоверяване на подписа на преводача според езика и услугата, която сте избрали: експресна (в рамките на работния ден), бърза (2 работни дни) или обикновена (4 работни дни).
СРОК: Можем да изпълним услугата в посочения от вас разумен срок. За безплатна консултация и справка за конкретен документ, не се колебайте да се свържете с нас.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ