За да получите оферта за превода, от който се нуждаете, е необходимо да попълните формуляра.

Писмен превод

Определяме цената за писмен превод според езика, терминологията и срока за изпълнение.Обемът на превода се базира на стандартна (условна) преводаческа страница, която съдържа 1 800 печатни знака готов превод. Количеството символи в документа много лесно се определя чрез програмни продукти, например функцията Word Count в Microsoft Word. Показаният брой знаци с интервалите се разделя на 1 800 и се получава броят стандартни страници (БДС 6.04.1:1985).
Свържете се с нас на посочените телефони, изпратете ни имейл на електронната ни поща или попълнете формуляра за запитване, за да получите конкретна, коректна и максимално точна по отношение на цената и срока оферта.

Устен превод

Определяме цената за устен превод според езика и вида на устния превод (симултанен или консекутивен). Устният превод се заплаща на базата на час или на ден в зависимост от продължителността на събитието. Успешният устен превод е обусловен от информацията за събитието, която сте готови да ни предоставите предварително, за да може преводачите ни да са напълно подготвени.
Свържете се с нас на посочените телефони, изпратете ни имейл на електронната ни поща или попълнете формуляра за запитване, за да получите конкретна, коректна и максимално точна по отношение на цената и изпълнението оферта.

Заверки и легализации

Определяме цената за заверки и легализации според вида на документа за легализация, срока и държавата, в която ще послужи. Това е така, тъй като заверяващите институции прилагат различни такси и срокове.
Съветваме ви да се свържете с нас, за да получите безплатната ни консултация относно допълнителното оформяне на документа, за да бъде приет за заверка и легализация от съответната институция.

Писмен превод

Превод на специализиран текст

Превод на документи и лигализация

Устен превод